6.99 Crisp Lobster Roll Burrito, Reg. Mexi Fries & Med. Soft Drink

6.99 Crisp Lobster Roll Burrito, Reg. Mexi Fries & Med. Soft Drink